China - Developer and Asia Guide - Real_estate_international and Review

Hysan Development Company
 
Zhejiang Pinghu Industrial Zone
( Pinghu)
 
Xiamen United Development (Group) Co., Ltd.
(Xiamen )
 
Hang Lung Development Company Limited
 
Taizhou Economic Development Zone
 
Nanjing Jiangning Economic and Technological Development Zone
( Nanjing)
 
Nb = 6